พนักงานตัดต่อ

ประกาศวันที่

1 มี.ค. 64

ฝ่ายงาน

ฝ่ายผลิตรายการละคร

อัตรา

1

หน้าที่รับผิดชอบ

- ตัดต่อโปรโมชั่นละครให้มีความน่าสนใจและชวนติดตาม
- ตัดคลิปต่าง ๆ ลงช่องทางโซเชียล

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุ 22-30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, วิทยุ-โทรทัศน์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรม Final cut Pro x, Adobe Photoshop, Illustrator ได้
- มีความคิดสร้างสรรค์และรอบคอบ, มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี, มีความอดทนและสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันเร่งรีบได้
** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้นhttp://job.ch7.com