พนักงาน งานช่างภาพ แผนกโปรดักชั่น

ประกาศวันที่

16 ก.พ. 64

ฝ่ายงาน

ฝ่ายผลิตรายการ

อัตรา

1

หน้าที่รับผิดชอบ

- ถ่ายภาพเพื่อบันทึกเทป และถ่ายทอดสดรายการของสถานี
- ดำเนินการตัดต่องานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการถ่ายภาพ หรือสาหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความสามารถด้านการใช้กล้อง VDOและกล้อง DSLR
- มีทักษะความรู้ด้านไอทีและการส่งภาพทางอินเตอร์เน็ต และการใช้โปรแกรมตัดต่อ Final cut
- มีความกระตือรือร้น และความคิดสร้างสรรค์ด้านการถ่ายภาพ
- สามารถทำงานได้ทั้ง Outdoor, outdoor, ต่างจังหวัด หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถทำงานในวันเวลาที่นอกเหนือจากเวลาการทำงานปกติ
** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com