ด่วน

ช่างภาพ (ข่าวโทรทัศน์/ข่าวออนไลน์)

ประกาศวันที่

18 พ.ค. 63

ฝ่ายงาน

ฝ่ายข่าว

อัตรา

1

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการถ่ายภาพ หรือสาหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความสามารถด้านการใช้กล้อง VDOและกล้อง DSLR
- มีทักษะความรู้ด้านไอทีและการส่งภาพทางอินเตอร์เน็ต และการใช้โปรแกรมตัดต่อ Final cut
- มีความกระตือรือร้น และความคิดสร้างสรรค์ด้านการถ่ายภาพ
- สามารถทำงานได้ทั้ง Outdoor, outdoor, ต่างจังหวัด หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถทำงานในวันเวลาที่นอกเหนือจากเวลาการทำงานปกติ
** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com