พนักงาน งานเตรียมการผลิต แผนกโปรดิวเซอร์และผู้ประกาศ

ประกาศวันที่

27 มี.ค. 63

ฝ่ายงาน

ฝ่ายข่าว

อัตรา

1

หน้าที่รับผิดชอบ

- เตรียมการผลิตข่าว
- สนับสนุนงานออกอากาศรายการข่าวต่างๆ
- บันทึกเทปคอลัมน์ต่างๆ ทุกช่วงข่าว

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
- มีความรู้เกี่ยวกับกระแสข่าว ทุกสายข่าว สามารถจับทิศทางทุกกระแสข่าว ทันกระแส
- มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
- กระตือรือร้น ทุ่มเท มีไหวพริบ ในการทำงานให้สำเร็จในเวลาที่กำหนด และในภาวะกดดัน
- สามารถทำงานแบบ Team Work และสามารถติดต่อประสานงานกับสมาชิกในกลุ่มงาน และส่วนงานอื่นได้ดี
** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com