พนักงาน งานสนับสนุนการขายโฆษณาและรายการ 1 แผนกสนับสนุนการขายโฆษณา สายงานโฆษณา

ประกาศวันที่

2 มิ.ย. 64

ฝ่ายงาน

ฝ่ายธุรกิจโฆษณา

อัตรา

1

คุณสมบัติ

- เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่เกิน 26-35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือล้น ทัศนคติที่ดีในการทำงาน และมีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
- มีความอดทนต่อภาวะแรงกดดัน
- สามารถทำงานนอกสถานที่/เดินทางไปต่างจังหวัดได้
- หากมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน
- รับผิดชอบงานขายโฆษณา, Tie-in, VTR, สกู๊ป ผู้สนับสนุนรายการตามที่ได้รับมอบหมาย
- ขายและประสานงานอีเว้นท์ทั้งหมดของสถานีฯ
- ขายและจัดทำคิวโฆษณารายการพิเศษของสถานีฯ และผู้เช่าเวลา
- วางแผนสื่อโฆษณา จัดทำแพ็คเกจขายสื่อโฆษณา และ Tie-in ตามที่ลูกค้าต้องการ
** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com