พนักงาน งานสนับสนุนการขายโฆษณาและรายการ 1 แผนกสนับสนุนการขายโฆษณา สายงานโฆษณา

ประกาศวันที่

12 ก.พ. 63

ฝ่ายงาน

ฝ่ายธุรกิจโฆษณา

อัตรา

1

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
- มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือล้น และทัศนคติที่ดีในการทำงาน ขยัน อดทน และมีความคิดสร้างสรรค์
- หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน
- ขายโฆษณา, Tie-in, VTR, สกู๊ป ผู้สนับสนุนรายการตามที่ได้รับมอบหมาย
- ขายและประสานงานอีเว้นท์ทั้งหมดของบริษัท
- วางแผนสื่อโฆษณา จัดทำแพ็คเกจขายสื่อโฆษณา และ Tie-in ตามที่ลูกค้าต้องการ
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com