ด่วน

พนักงาน แผนกส่งเสริมละครและนักแสดง ฝ่ายส่งเสริมการผลิตละครและบริหารนักแสดง

ประกาศวันที่

12 ก.พ. 63

ฝ่ายงาน

ฝ่ายส่งเสริมการผลิตละครและบริหารนักแสดง

อัตรา

1

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, วิทยุ-โทรทัศน์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ด้านสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ ทักษะด้านการเขียน และสื่อสารได้เป็นอย่างดี
- สามารถเขียนบทความสั้นๆ และสคริปต์สำหรับถ่ายทำคลิปวิดีโอได้
- สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Illustrator ได้
- สามารถใช้งานโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะ Facebook, Instagram และ Twitter ได้เป็นอย่างดี
- มีความคิดสร้างสรรค์, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดัน และทำงานเป็นทีมได้
- มีความกระตือรือร้น สนใจติดตามข่าวละครโทรทัศน์และดารานักแสดง
ลักษณะงาน
- คิดสร้างสรรค์ แคมเปญโปรโมทละครและนักแสดงของสถานีฯ
- ร่วมวางแผนงานโปรโมทละครและนักแสดง
- ดูแลช่องทางโซเชียลของฝ่ายงาน
** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com