พนักงาน งานรายการกีฬา (จัดทำ Materials) แผนกโปรดักชั่น ฝ่ายผลิตรายการ

ประกาศวันที่

12 ก.พ. 63

ฝ่ายงาน

ฝ่ายผลิตรายการ

อัตรา

1

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุ 25-30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
- สามารถใช้โปรแกรม Final Cut Pro, Premier Pro (Video Editor), Photoshop, Illustrator, โปรแกรมตัดต่อแต่งภาพเบื้องต้น
- มีความรู้ความเข้าใจและชื่นชอบสื่อ Social Media (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube)
- มีความสามารถในการคิดและสร้าง Content Creator
- มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับสื่อ Social Media
ลักษณะงาน
- คิดสร้างสรรค์ Content
- ตัดต่อภาพ และรายการ
** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com