ด่วน

Graphic Designer บรรณาธิการข่าวออนไลน์ ฝ่ายข่าว

ประกาศวันที่

20 พ.ค. 64

ฝ่ายงาน

ฝ่ายข่าว

อัตรา

1

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาออกแบบนิเทศศิลป์, ศิลปกรรม, คอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะในการออกแบบ และผลิตงานกราฟิก 2D ทั้งงานภาพนิ่ง และ Animation
- สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, illustrator, After Effect ได้เป็นอย่างดี
- เข้าใจรูปแบบของงานกราฟิกออนไลน์ และสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง
- กระตือรือร้น ทุ่มเท มีไหวพริบในการทำงานให้สำเร็จในเวลาที่กำหนดตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานแบบ Team Work ได้
- สามารถทำงานเป็นกะ ( กลางวัน/กลางคืน )
ลักษณะงาน
- ผลิตงานกราฟิกข่าวประจำวัน (Picpost / Thumbnail)
- ผลิตงานกราฟิกพิเศษ ( สกูป/VDO Content )
- สร้างสรรค์งานประชาสัมพันธ์ งานเฉพาะกิจ และกราฟิกสำหรับงานข่าวออนไลน์
** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com