พนักงาน แผนกบริหารสารสนเทศ สายงานระบบสารสนเทศ

ประกาศวันที่

12 ก.พ. 63

ฝ่ายงาน

สายงานระบบสารสนเทศ

อัตรา

1

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี)
- มีความรู้ความสามารถทางด้านไอที การบริหารโครงการทางด้านระบบสารสนเทศ
- มีทักษะการวิเคราะห์ การติดตามงาน สามารถติดต่อสื่อสารได้ดี และมีการทำงานอย่างเป็นระบบ
ลักษณะงาน
- สนับสนุนงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
- ติดตาม/ประสานงานโครงการ สนับสนุน/จัดทำข้อมูลการบริหารโครงการ
- จัดทำรายงานและจัดเตรียมเอกสารสนับสนุนคณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com