พนักงาน สังกัดงานตัดต่อ แผนกระบบผลิตข่าว ฝ่ายข่าว

ประกาศวันที่

12 ก.พ. 63

ฝ่ายงาน

ฝ่ายข่าว

อัตรา

1

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขี้นไป สาขาวิชานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, สื่อสารมวลชน, เทคโนโลยีการศึกษา, มัลติมีเดีย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถทำงานกะกลางคืนได้
- สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
- มีความอดทนสูง, ความรับผิดชอบ, ละเอียดรอบคอบ, ความคิดสร้างสรรค์, อัธยาศัยดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com