พนักงาน สังกัดงานขายโฆษณา แผนกโฆษณา สายงานโฆษณา

ประกาศวันที่

12 ก.พ. 63

ฝ่ายงาน

ฝ่ายการตลาด

อัตรา

1

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง
- อายุ 24 - 35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, การจัดการทั่วไป, นิเทศศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้
- ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน รอบคอบ และรวดเร็ว
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com