ผู้สื่อข่าวบันเทิง แผนกข่าวบันเทิง

ประกาศวันที่

12 ก.พ. 63

ฝ่ายงาน

ฝ่ายผลิตรายการ

อัตรา

1

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง
- อายุ 22-30 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน
- มีความสามารถด้านการเขียนบทความ และเขียนข่าวได้
- มีความคิดสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- ตัดต่อโปรแกรม Final Cut Pro X และโปรแกรมอื่นๆได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติอื่นๆ
- มีประสบการณ์ 0-3 ปี ด้านการเป็นผู้สื่อข่าวบันเทิง
- มีความสนใจและติดตามข่าวบันเทิงและข่าวสารต่างๆอย่างสม่ำเสมอ
- ชอบการทำงานร่วมกับผู้อื่น/ไม่มีปัญหาเรื่องเวลาการทำงานวันหยุดและต่างจังหวัด