พนักงาน แผนกบริหารสิทธ์ สายงานบริหารสิทธิ์รายการ

ประกาศวันที่

12 ก.พ. 63

ฝ่ายงาน

สายงานบริหารสิทธิ์รายการ

อัตรา

2

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยุ - โทรทัศน์, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีมาก (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
- หากมีความรู้ด้านรายการ หรือความรู้ภาษาอื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน
- บันทึกและตรวจสอบข้อมูลลิขสิทธิ์รายการ
- ติดต่อประสานงานกับบริษัทต่างประเทศ
** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com