พนักงาน สังกัดงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ ฝ่ายธุรการ

ประกาศวันที่

12 ก.พ. 63

ฝ่ายงาน

ฝ่ายธุรการ

อัตรา

1

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขี้นไป สาขาวิชาช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า, ช่างแอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะทางด้านการซ่อมบำรุง
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์
- มีประสบการณ์ทำงาน ด้านซ่อมบำรุงยานพาหนะ 4 ปีขึ้นไป
ลักษณะงาน
- ดำเนินการซ่อมบำรุงยานพาหนะของบริษัทให้สามารถใช้งานได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว
- ดำเนินการด้านเอกสารขอซ่อม ประสานงานการจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ
** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com