ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ตำแหน่งงาน
อัตรา
วันที่ประกาศ
ฝ่ายงาน
ด่วน ผู้สื่อข่าว ข่าวออนไลน์ ฝ่ายข่าว
(1 อัตรา)
12 ก.พ. 63
ฝ่ายข่าว
ด่วน Graphic Designer บรรณาธิการข่าวออนไลน์ ฝ่ายข่าว
(1 อัตรา)
12 ก.พ. 63
ฝ่ายข่าว
ด่วน VDO Editor บรรณาธิการข่าวออนไลน์ ฝ่ายข่าว
(1 อัตรา)
12 ก.พ. 63
ฝ่ายข่าว
พนักงาน งานเตรียมการผลิต แผนกโปรดิวเซอร์และผู้ประกาศ
(1 อัตรา)
27 มี.ค. 63
ฝ่ายข่าว
พนักงาน แผนกบริหารสิทธ์ สายงานบริหารสิทธิ์รายการ
(2 อัตรา)
12 ก.พ. 63
สายงานบริหารสิทธิ์รายการ
ผู้สื่อข่าวบันเทิง แผนกข่าวบันเทิง
(1 อัตรา)
12 ก.พ. 63
ฝ่ายผลิตรายการ
พนักงาน สังกัดงานตัดต่อ แผนกระบบผลิตข่าว ฝ่ายข่าว
(1 อัตรา)
12 ก.พ. 63
ฝ่ายข่าว
Creative ฝ่ายส่งเสริมการผลิตละครและบริหารนักแสดง
(1 อัตรา)
12 ก.พ. 63
ฝ่ายส่งเสริมการผลิตละครและบริหารนักแสดง
ด่วน พนักงาน สังกัดงานเตรียมการผลิต แผนกปรี โปรดักชั่น
(1 อัตรา)
12 ก.พ. 63
ฝ่ายผลิตรายการ
พนักงานปฏิบัติการ งานช่างไม้/ช่างสี แผนกศิลปกรรม ฝ่ายผลิตรายการ
(1 อัตรา)
12 ก.พ. 63
ฝ่ายผลิตรายการ
พนักงาน สังกัดงานบริหารสารสนเทศ แผนกบริหารข้อมูลสารสนเทศ
(1 อัตรา)
12 ก.พ. 63
ฝ่ายบริหารทรัพยากรสื่อ
พนักงานกราฟิกดีไซน์
(1 อัตรา)
12 ก.พ. 63
ฝ่ายข่าว
ด่วน ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ฝ่ายข่าว
(1 อัตรา)
12 ก.พ. 63
ฝ่ายข่าว
พนักงาน งานรายการกีฬา (จัดทำ Materials) แผนกโปรดักชั่น ฝ่ายผลิตรายการ
(1 อัตรา)
12 ก.พ. 63
ฝ่ายผลิตรายการ
พนักงาน งานสนับสนุนการขายโฆษณาและรายการ 1 แผนกสนับสนุนการขายโฆษณา สายงานโฆษณา ฝ่ายการตลาด
(1 อัตรา)
12 ก.พ. 63
ฝ่ายการตลาด