ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ตำแหน่งงาน
อัตรา
วันที่ประกาศ
ฝ่ายงาน
ด่วน พนักงาน สายงานระบบสารสนเทศ (การจัดการด้านสื่อออนไลน์)
(1 อัตรา)
4 ม.ค. 64
สายงานระบบสารสนเทศ
ด่วน ผู้สื่อข่าว ข่าวออนไลน์ ฝ่ายข่าว
(1 อัตรา)
12 ก.พ. 63
ฝ่ายข่าว
ด่วน VDO Editor บรรณาธิการข่าวออนไลน์ ฝ่ายข่าว
(1 อัตรา)
12 ก.พ. 63
ฝ่ายข่าว
พนักงาน แผนกลิขสิทธิ์ละคร ฝ่ายผลิตรายการละคร
(1 อัตรา)
28 ธ.ค. 63
ฝ่ายผลิตรายการละคร
โปรดิวเซอร์ งานโปรดิวเซอร์และเตรียมการผลิต แผนกผลิตรายการข่าว 1
(1 อัตรา)
11 มิ.ย. 63
ฝ่ายข่าว
พนักงาน แผนกบริหารสิทธ์ สายงานบริหารสิทธิ์รายการ
(2 อัตรา)
12 ก.พ. 63
สายงานบริหารสิทธิ์รายการ
ผู้สื่อข่าวบันเทิง แผนกข่าวบันเทิง
(1 อัตรา)
12 ก.พ. 63
ฝ่ายผลิตรายการ
พนักงานกราฟิกดีไซน์
(1 อัตรา)
12 ก.พ. 63
ฝ่ายข่าว
พนักงาน สังกัดงานตัดต่อ แผนกระบบผลิตข่าว ฝ่ายข่าว
(1 อัตรา)
12 ก.พ. 63
ฝ่ายข่าว
ด่วน ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ฝ่ายข่าว
(1 อัตรา)
12 ก.พ. 63
ฝ่ายข่าว
Graphic Designer บรรณาธิการข่าวออนไลน์ ฝ่ายข่าว
(1 อัตรา)
12 ก.พ. 63
ฝ่ายข่าว
Reporter บรรณาธิการข่าวออนไลน์ ฝ่ายข่าว
(1 อัตรา)
12 ก.พ. 63
ฝ่ายข่าว
Editor บรรณาธิการข่าวออนไลน์ ฝ่ายข่าว
(1 อัตรา)
12 ก.พ. 63
ฝ่ายข่าว
พนักงาน งานสนับสนุนการขายโฆษณาและรายการ 1 แผนกสนับสนุนการขายโฆษณา สายงานโฆษณา
(1 อัตรา)
12 ก.พ. 63
ฝ่ายธุรกิจโฆษณา
ด่วน พนักงาน สังกัดงานเตรียมการผลิต แผนกปรี โปรดักชั่น
(1 อัตรา)
12 ก.พ. 63
ฝ่ายผลิตรายการ