ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ตำแหน่งงาน
อัตรา
วันที่ประกาศ
ฝ่ายงาน
ด่วน พนักงาน สายงานระบบสารสนเทศ (การจัดการด้านสื่อออนไลน์)
(1 อัตรา)
4 ม.ค. 64
สายงานระบบสารสนเทศ
ด่วน ผู้สื่อข่าว ข่าวออนไลน์ ฝ่ายข่าว
(1 อัตรา)
12 ก.พ. 63
ฝ่ายข่าว
ด่วน VDO Editor บรรณาธิการข่าวออนไลน์ ฝ่ายข่าว
(1 อัตรา)
12 ก.พ. 63
ฝ่ายข่าว
พนักงาน งานช่างภาพ แผนกโปรดักชั่น
(1 อัตรา)
16 ก.พ. 64
ฝ่ายผลิตรายการ
พนักงาน แผนกลิขสิทธิ์ละคร ฝ่ายผลิตรายการละคร
(1 อัตรา)
28 ธ.ค. 63
ฝ่ายผลิตรายการละคร
ผู้สื่อข่าวบันเทิง แผนกข่าวบันเทิง
(1 อัตรา)
12 ก.พ. 63
ฝ่ายผลิตรายการ
พนักงาน งานสร้างสรรค์ แผนกสร้างสรรค์และผลิตรายการ
(1 อัตรา)
12 ก.พ. 63
ฝ่ายผลิตรายการ
พนักงาน งานบริการลูกค้า แผนกโฆษณาสื่อ TV และวิทยุ สายงานโฆษณา
(1 อัตรา)
12 ก.พ. 63
ฝ่ายธุรกิจโฆษณา
พนักงาน แผนกตรวจสอบละครและภาพยนตร์ ฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณาและรายการ
(1 อัตรา)
12 ก.พ. 63
ฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณาและรายการ
Graphic Designer บรรณาธิการข่าวออนไลน์ ฝ่ายข่าว
(1 อัตรา)
12 ก.พ. 63
ฝ่ายข่าว
Reporter บรรณาธิการข่าวออนไลน์ ฝ่ายข่าว
(1 อัตรา)
12 ก.พ. 63
ฝ่ายข่าว
Editor บรรณาธิการข่าวออนไลน์ ฝ่ายข่าว
(1 อัตรา)
12 ก.พ. 63
ฝ่ายข่าว