ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ตำแหน่งงาน
อัตรา
วันที่ประกาศ
ฝ่ายงาน
ด่วน Graphic Designer บรรณาธิการข่าวออนไลน์ ฝ่ายข่าว
(1 อัตรา)
20 พ.ค. 64
ฝ่ายข่าว
พนักงาน แผนกส่งเสริมการขายและการตลาด สายงานส่งเสริมการตลาดและวางแผนโฆษณา
(1 อัตรา)
5 ต.ค. 64
ฝ่ายธุรกิจโฆษณา
พนักงาน สังกัดงานตรวจพิจารณาโฆษณาด้วยระบบ MyCensor ฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณาและรายการ
(1 อัตรา)
1 ต.ค. 64
ฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณาและรายการ
พนักงานกราฟิกดีไซน์
(1 อัตรา)
28 ก.ย. 64
ฝ่ายข่าว
ผู้สื่อข่าว ฝ่ายข่าว
(1 อัตรา)
28 ก.ย. 64
ฝ่ายข่าว
โปรดิวเซอร์ แผนกโปรดิวเซอร์และครีเอทีฟ
(1 อัตรา)
28 ก.ย. 64
ฝ่ายข่าว
พนักงาน งานการแจ้งหนี้
(1 อัตรา)
11 มิ.ย. 64
ฝ่ายการเงินและบัญชี
พนักงาน งานสนับสนุนการขายโฆษณาและรายการ 1 แผนกสนับสนุนการขายโฆษณา สายงานโฆษณา
(1 อัตรา)
2 มิ.ย. 64
ฝ่ายธุรกิจโฆษณา
ผู้สื่อข่าวบันเทิง แผนกข่าวบันเทิง
(1 อัตรา)
1 มี.ค. 64
ฝ่ายผลิตรายการ
พนักงาน งานสร้างสรรค์ แผนกสร้างสรรค์และผลิตรายการ
(1 อัตรา)
1 มี.ค. 64
ฝ่ายผลิตรายการ
พนักงาน งานช่างภาพ แผนกโปรดักชั่น
(1 อัตรา)
16 ก.พ. 64
ฝ่ายผลิตรายการ
พนักงาน สายงานระบบสารสนเทศ (การจัดการด้านสื่อออนไลน์)
(1 อัตรา)
4 ม.ค. 64
สายงานระบบสารสนเทศ