บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
ที่อยู่
ตำแหน่งงานแบ่งตามฝ่าย

 
  Keyword
  
imagetemp

 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 21 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในด้านการเขียนข่าว
 • มีความคิดสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • ตัดต่อโปรแกรม Final Cut Pro X และโปรแกรมอื่นๆได้
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสนใจและติดตามข่าวสารต่างๆอย่างสม่ำเสมอ
 • สามารถทำงานในวันหยุดและต่างจังหวัดได้ ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

  คุณสมบัติทั่วไป
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุระหว่าง 22 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา ออกแบบมัลติมีเดีย / ออกแบบนิเทศศิลป์ / ศิลปกรรม / คอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบ / มีความละเอียดรอบคอบ / มีความคิดสร้างสรรค์ / มีความอดทนสูง / สามารถทำงานเป็นทีมได้ / อัธยาศัยดี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ** คุณสมบัติพิเศษ
 • ออกแบบและผลิตงานกราฟิก 2D และ 3D ทั้งงานภาพนิ่ง และงาน Animation
 • ควบคุมการออกอากาศด้วยระบบ Virtual Studio
 • งานกราฟิกออนไลน์ ** หมายเหตุ: ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

1