บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
ที่อยู่
ตำแหน่งงานแบ่งตามฝ่าย

 
  Keyword
  
imagetemp

    คุณสมบัติทั่วไป
  • เพศชาย / หญิง
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อ Final Cut Pro และ Photoshop ได้เป็นอย่างดี
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และวางแผนการทำงานได้ดี
  • มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานในการทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี ** หมายเหตุ : หากผู้สมัครท่านใดสนใจ รบกวนกรอกใบสมัครผ่านเว็ปไซต์ ของทางช่อง 7 ทางนี้ได้เลย ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มิได้เปิดรับ Walk In

1