Keyword
  
imagetemp

  คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 26 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, วิทยุ-โทรทัศน์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะความรู้ทางด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์
 • มีทักษะความรู้ทางด้านการผลิตรายการ เช่นเขียนบทโทรทัศน์ กำกับเวที และการใช้เครื่องมือตัดต่อโปรแกรมต่างๆ เช่น FINAL CUT PRO X และ ADOBE PHOTOSHOP
 • มีความรู้ ความสนใจในการทำสื่อออนไลน์รายการบันเทิง
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และมีความอดทน
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลางานปกติ และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • หากสามารถเป็นพิธีกรหรือผู้สื่อข่าวได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน
 • มีความสามารถด้านการเขียนบทความ และเขียนข่าวได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ตัดต่อโปรแกรม Final Cut Pro X และโปรแกรมอื่นๆได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ 0-3 ปี ด้านการเป็นผู้สื่อข่าวบันเทิง
 • มีความสนใจและติดตามข่าวบันเทิงและข่าวสารต่างๆอย่างสม่ำเสมอ
 • ชอบการทำงานร่วมกับผู้อื่น/ไม่มีปัญหาเรื่องเวลาการทำงานวันหยุดและต่างจังหวัด

  คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ และวิทยุ-โทรทัศน์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการเขียนบท และตัดต่อ
 • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • มีความละเอียดรอบคอบ, มีความอดทน, ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • หากมีความรู้ด้านการทำโปรดักชั่นโทรทัศน์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
 • วางแผน เตรียมการผลิตและเขียนบทรายการกีฬา
 • โปรดิวเซอร์รายการกีฬา
 • ตัดต่อและจัดทำ VTR รายการกีฬา ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

  คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรม Final Cut Pro, Premier Pro (Video Editor), Photoshop, Illustrator, โปรแกรมตัดต่อแต่งภาพเบื้องต้น
 • มีความรู้ความเข้าใจและชื่นชอบสื่อ Social Media (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube)
 • มีความสามารถในการคิดและสร้าง Content Creator
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับสื่อ Social Media ลักษณะงาน
 • คิดสร้างสรรค์ Content
 • ตัดต่อภาพ และรายการ ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

  คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22-28 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป นิเทศศาสตร์ และดิจิทัลมีเดีย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ ความสามารถในการตัดต่อวิดีโอ และการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Final Cut / Premiere Pro / Photoshop / Illustrator
 • มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ และเทคนิค ในการทำให้สื่อโซเชียลที่รับผิดชอบ มียอดผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้น
 • มีบุคลิกดี มั่นใจ กล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบสูง มีทักษะในการสื่อสาร สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถอัพเดตข่าวสารวงการบันเทิงไทยและต่างประเทศสม่ำเสมอ รวมทั้ง ตามติดรายการ ON LINE และ ON TV ที่ได้รับกระแสเป็นประจำ
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานบันเทิง งานสื่อโซเชียล หรือพิธีกรภาคสนาม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
 • คิดสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่น่าสนใจสำหรับสื่อโซเชียล และรายการ ON TV
 • เขียนบทสำหรับงาน TV ทั้งรายการ สปอต โปรโมชั่น และเขียนบทแคปชั่นต่างๆ เพื่อประกอบการโพสต์บนสื่อโซเชียล
 • ถ่ายทำรายการ กำกับเวที ทั้งในสตูดิโอ Outdoor และงานถ่ายทอดสดต่างๆ
 • ตัดต่อ สร้างสรรค์งานกราฟิกในการผลิตคลิปวิดีโอและรายการต่างๆสำหรับ ON LINE และ ON TV ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

  คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง งานไม้ งานเหล็ก หรือ งานสี
 • สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านผลิตงานฉากรายการหรือผลิตงานเฟอนิเจอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
 • ติดตั้ง จัดสร้างฉาก/เวที ทั้งในสถานี และนอกสถานีให้มีความสวยงาม เหมาะสม ตามความต้องการของหน่วยงาน
 • รื้อถอนและจัดเก็บฉาก/เวที ทั้งงานในสถานี และนอกสถานีภายในเวลาที่กำหนด ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

1