บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
ที่อยู่
ตำแหน่งงานแบ่งตามฝ่าย

 
  Keyword
  
imagetemp

    คุณสมบัติ
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี)
  • มีความรู้ความสามารถทางด้านไอที การบริหารโครงการทางด้านระบบสารสนเทศ
  • มีทักษะการวิเคราะห์ การติดตามงาน สามารถติดต่อสื่อสารได้ดี และมีการทำงานอย่างเป็นระบบ ลักษณะงาน
  • สนับสนุนงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
  • ติดตาม/ประสานงานโครงการ สนับสนุน/จัดทำข้อมูลการบริหารโครงการ
  • จัดทำรายงานและจัดเตรียมเอกสารสนับสนุนคณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย ** หมายเหตุ : ผู้สนใจกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น http://job.ch7.com

1