บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
ที่อยู่
ตำแหน่งงานแบ่งตามฝ่าย

 
  Keyword
  
imagetemp

  • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • มีความรู้ในเรื่องกฎหมายแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความคิดสร้างสรรค์ด้านสวัสดิการ และผลประโยชน์เกื้อกูล
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ และรักงานบริการ
  • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการฯภายในองค์กร
  • สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในและนอกเวลางานปกติ
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างจังหวัดได้ ** หมายเหตุ : หากผู้สมัครท่านใดสนใจ รบกวนกรอกใบสมัครผ่านเว็ปไซต์ ของทางช่อง 7 ทางนี้ได้เลย ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มิได้เปิดรับ Walk In

1